Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

partnership /'pɑ:tnə[r]∫ip/  

 • Danh từ
  (+with somebody)
  sự hùn vốn kinh doanh với, sự hợp doanh
  partnership firm
  công ty hợp doanh
  sự cùng bên với, sự cùng đôi với (chơi quần vợt, khiêu vũ…)