Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    áo paca (áo da có mũ trùm đầu của người Eskimo)
    áo có mũ trùm (của người miền núi)