Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paris doll /'pærisdɔl/  

  • Danh từ
    người giả (để mặc quần áo mẫu), manơcanh