Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pardoner /'pɑ:dnə[r]/  

  • Danh từ
    (sử học)
    người được phép bán giấy xá tội của giáo hoàng (thời Trung cổ)