Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paralysis /pə'rælisis/  

 • Danh từ
  (số nhiều paralyses)
  (y học) chứng liệt
  suffer from paralysis of the right leg
  bị liệt chân phải
  (nghĩa bóng) tình trạng tê liệt
  sự tê liệt công nghiệp hoàn toàn do thợ điện đình công