Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít; không có a hoặc the) trời
  nơi hoàn hảo; chỗ lý tưởng
  this island is a paradise for bird-watchers
  đảo này là chỗ lý tưởng cho những người thích quan sát chim sống trong môi trường tự nhiên
  hạnh phúc hoàn toàn
  Paradise
  (số ít, không có a hoặc the)
  thiên đường
  a fool's paradise
  xem fool