Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều paparazzi
    nhà nhiếp ảnh tự do chuyên săn tìm những người nổi tiếng để chụp ảnh, những tay săn ảnh