Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pampas /'pæmpəs/  /'pæmpəz/

  • the pampas
    (số nhiều)
    pampa (thảo nguyên ở Nam Mỹ)

    * Các từ tương tự:
    pampas-grass