Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palatine /'pælətain/  

 • Tính từ
  (thuộc) sứ quân
  Danh từ
  (sử học)(Palatine) sứ quân (bá tước có quyền như nhà vua trên lânh địa của mình)
  áo choàng vai (bằng lông thú của phụ nữ)
  Tính từ
  (giải phẫu)(thuộc)vòm miệng
  palatine bones
  xương vòm miệng
  Danh từ số nhiều
  (giải phẫu) xương vòm miệng