Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cung, điện, dinh, phủ
  Birmingham Palace
  điện Birmingham
  a palace of culture
  cung văn hóa
  the palace has just issued a statement
  hoàng gia vừa ra tuyên bố
  lâu đài
  compared to ours their house is a palace
  so với nhà chúng tôi, thì nhà họ là một lâu đài thực sự

  * Các từ tương tự:
  palace car, palace revolution, palaceous