Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • [làm cho] kết đôi với
    bố mẹ cô cố ghép đôi (ghép duyên) cô với một ông hàng xóm giàu có
    pair up (with somebody)
    kết đôi (với ai) để cùng làm việc, cùng chơi một trò chơi…