Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

painter's colic /peintəz'kɔlik/  

  • Danh từ
    (y học) chứng đau bụng ngộ độc chì