Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thông tục) Paddy người Ai-len
  thóc, lúa; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gạo
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồng lúa, ruộng lúa
  dụng cụ để khoan
  Danh từ+ (paddywhack) /'pædiwæk/
  (thông tục) cơn giận