Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể thao)
    bàn do cầu thủ đội nhà ghi vào khung thành nhà