Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (overtook, overtaken)
  [đuổi kịp và] vượt (xe khác)...
  it's dangerous to overtake on a bent
  vượt xe khác ở chỗ ngoặt là nguy hiểm
  supply will soon overtake demand
  (nghĩa bóng) cung sẽ mấy chốc mà vượt cầu
  (thường bị động) xảy đến bất thình lình
  bị một số sợ hãi bất thình lình
  trên đường về nhà, nó bất thình lình bị một cơn dông