Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overact /,əʊvər'ækt/  

 • Động từ
  (nghĩa xấu)
  cường điệu (vai mình đóng)
  ông ta cường điệu vai người chồng nặng tình
  amateur actors often overact
  diễn viên nghiệp dư thường hay cường điệu vai mình đóng