Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỗ thoát ra, lối ra (nước, hơi…)
  an outlet of water
  chỗ nước thoát ra
  an outlet of a lake
  lối thoát nước của một cái hồ
  (nghĩa bóng) lối thoát; dịp để thoát bớt
  he needs an outlet for all that pent-up anger
  nó cần một dịp để thoát bớt cơn giận đang bị dồn nén của nó
  (thương mại) cửa hàng đại lý
  hãng mỹ phẩm này có 34 cửa hàng đại lý ở Anh