Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (trước nguyên âm và ở cuối) /'ɔ:ttu:/
  Đông từ khiếm khuyết
  (phủ định ought not, oughtn't /'ɔ:tnt/)
  phải; được
  ought I to write to say thank you? – yesI think you ought [to]
  tôi có phải viết thư để nói cảm ơn anh không? – có, tôi nghĩ là anh phải viết
  họ không được để chó chạy ra đường
  nếu nó lên đường lúc chín giờ thì quãng này nó phải có ở đây rồi chứ
  nhìn lên trời mà xem, chiều nay phải là một buổi đẹp trời
  nên
  anh ta nên trau dồi thêm tiếng Anh trước khi sang làm việc ở Mỹ
  chị nên đi xem bộ phim mới của bà ta