Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

other than /'ʌθə ðən/  

 • Giới từ
  (thường sau một từ phủ định)
  trừ phi; ngoài
  nó không bao giờ nói với tôi, trừ phi để yêu cầu điều gì
  cô ta không có bạn thân nào ngoài anh ấy
  khác với; không
  tôi chưa bao giờ thấy anh ta cư xử theo lối nào khác ngoài lối ích kỷ
  cô ta ít khi tỏ ra không hạnh phúc