Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

original sin /,əridʒənəl'sin/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    tội lỗi đầu tiên