Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hình (ở kim loại, đăng ten...) có những khoảng trống giữa các thanh hoặc sợi
  Openwork lace
  Đăng ten có lỗ thủng trang trí; đăng ten có giua trang trí
  Openwork wrought iron
  Sắt rèn có những lỗ thủng