Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

one-off /,wʌn'ɑf/  

 • Tính từ
  chỉ xảy ra một lần; chỉ được thực hiện một lần
  Danh từ
  việc chỉ xảy ra một lần; việc chỉ được thực hiện một lần; việc muôn một
  his novel was just a one-off, he never wrote anything as good as that again
  cuốn tiểu thuyết của ông ta đúng là tác phẩm muôn một, ông ta không bao giờ viết được cuốn nào hay như thế nữa