Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sĩ quan
  a staff officer
  sĩ quan tham mưu
  officer of the day
  sĩ quan trực nhật
  nhân viên; viên chức
  a customs officer
  nhân viên hải quan
  (cách viết khác police officer) cảnh sát (cũng dùng để xưng hô)
  yes, officer, I saw the man approach the girl
  vâng, thưa ông cảnh sát, tôi có thấy ông ấy lại gần cô gái