Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

odalisque /'oudəlisk/  

  • Danh từ
    thị tỳ (trong cung vua Thổ-nhĩ-kỳ)
    cung phi, cung nữ, cung tần