Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ocean liner /'ouʃn'lainə/  

  • Danh từ
    tàu biển chở khách