Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obviate /'ɒbvieit/  

 • Động từ
  phòng ngừa; tránh
  obviate dangers
  tránh nguy hiểm
  obviate difficulties
  tránh khó khăn
  con đường mới tránh cho ta khỏi phải lái xe qua thành phố