Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obsoleteness /'ɔbsəli:tnis/  

  • Danh từ
    tính chất cổ, tính chất cổ xưa, tính chất cũ
    (số nhiều) tính chất teo đi