Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obsolescent /,ɒbsə'lesnt/  

 • Tính từ
  không còn dùng mấy nữa; trở nên lỗi thời
  obsolescent technology
  công nghệ không còn dùng mấy nữa; công nghệ đang trở nên lỗi thời

  * Các từ tương tự:
  obsolescently, obsolescentness