Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) (lóng)
  điên, mất trí
  nuts about(on) something; nut about somebody
  mê say (cái gì, ai)
  he's nuts about (oncars
  nó mê say xe ô-tô lắm
  cô ta đẹp, cậu ta mê say cô lắm

  * Các từ tương tự:
  nutshell