Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nutcracker /'nʌtkrækə/  

 • Danh từ
  (thường) số nhiều
  cái kẹp quả hạch
  (động vật học) chim bổ hạt (họ quạ)
  nutcracker face
  mặt có mũi và cằm nhọn; mặt có mũi và cằm gần nhau (do rụng hết răng)

  * Các từ tương tự:
  nutcrackers