Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nurseling /'nə:sliɳ/  

  • Danh từ
    trẻ con còn bú, con thơ
    người được nâng niu chăm chút; vật được nâng niu
    cây con