Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nose-bleeding /'nouzbli:d/  

  • -bleeding) /'nouz,bli:diɳ/* danh từ
    sự chảy máu cam
    sự đánh đổ máu mũi