Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  góc, xó, xó xỉnh
  a shady nook in the garden
  một góc có bóng râm trong vườn
  every nook and cranny
  (khẩu ngữ) mọi nơi, mọi xó xỉnh
  tôi đã tìm khắp mọi nơi mà vẫn chưa thấy chùm chìa khóa