Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-abstainer /'nɔnəb'steinə/  

  • Danh từ
    người không kiêng rượu