Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều noblemen)
    nhà quý tộc; người quý phái (nam giới)