Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noble-mindedness /'noubl'maindidnis/  

  • Danh từ
    tâm hồn cao thượng, tính tình hào hiệp