Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noble-minded /'noubl'maindid/  

  • Tính từ
    cao thượng, hào hiệp

    * Các từ tương tự:
    noble-mindedness