Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thể thao)
  quả bóng lăn không hợp cách (chơi cricket)
  Động từ
  (thể thao) (thường ở dạng bị động)
  tuyên bố là cầu thủ đã có quả bóng lăn không hợp cách (nói về trọng tài cricket)