Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

no man's land /'nəʊ mæz lænd/  

  • Danh từ
    (quân)
    khu vực giữa hai trận tuyến

    * Các từ tương tự:
    no man's land