Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lấp lánh, óng ánh, nhẵn bóng