Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  người ngốc nghếch, người dại khờ
  don't be such a ninny
  đừng có ngốc nghếch thế

  * Các từ tương tự:
  ninny-hammer