Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

night-club /'naitklʌb/  

  • Danh từ
    câu lạc bộ đêm (mở đến tận khuya để vui chơi, uống rượu, khiêu vũ…)