Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

niggardliness /'nigədlinis/  

  • Danh từ
    tính keo kiệt
    tính chất nhỏ mọn (của món quà…)