Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chính xác
  nicety of judgement
  sự phán đoán chính xác
  a point of great nicety
  một điểm cần phải cân nhắc cho thật chính xác
  (thường số nhiều) sự phân biệt tinh vi; chi tiết tinh vi
  tôi không thể đi vào tất cả các chi tiết tinh vi của nghĩa từ
  to a nicety
  [một cách] hoàn toàn chính xác
  he judged the distance to a nicety
  anh ta ước lượng khoảng cách hoàn toàn chính xác