Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thú vị, sự dễ chịu
    sự xinh, sự đẹp
    sự tử tế, sự tinh vi; sự tế nhị
    sự khó tính; tính câu nệ