Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] thú vị, [một cách] dễ chịu
  [một cách] xinh, [một cách] đẹp
  nicely dressed
  ăn mặc đẹp
  (khẩu ngữ) cực kỳ; hoàn toàn hợp với tôi
  the patient is doing nicely
  người bệnh đã khá hơn nhiều