Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nice-looking /'nais'lukiɳ/  

  • Tính từ
    xinh, đáng yêu