Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neurotic /njʊə'rɒtik/  /nʊə'rɒ:tik/

 • Tính từ
  (y học) loạn thần kinh
  (khẩu ngữ) băn khoăn một cách không bình thường, dễ bị ám ảnh một cách không bình thường
  cô ta băn khoăn về việc tắt đèn trong nhà để tiết kiệm điện
  Danh từ
  (y học)
  người loạn thần kinh

  * Các từ tương tự:
  neurotically