Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

netherlander /'neðələndə/  

  • Danh từ
    người Hà lan