Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neighbourliness /'neibəlinis/  

  • Danh từ
    (Mỹ neighborliness)
    tình tử tế hào thuận (như của những kẻ láng giềng tốt)